Victo logo  victo.eu - Blogerion

Prowadzimy
Warsztaty CW
25 lipca 2013
Powstało
wymagania.victo.eu
NOWE SZKOLENIA!
1 lipca 2013
Speak up! Dare question the exploratory dogma!
Wise Choice
FORUM Jakości

Ocena prezentacji przez uczestników Forum Jakości: "wystąpienie – ocenione przez uczestników na 4,41 i 4,56 odpowiednio za wartość merytoryczną i jakość prezentacji (2-gie w kolejności)" [informacja z IDG, 27 maja 2013]

Victo współpracownikiem
Logo
                    KKIO 2013

2013-04-25
DNS i Workflow
Automatyczny chaos to szybszy chaos?
2013-04-20
2013-03-27
2013-03-27
2013-03-12
2013-03-13
2013-03-12
2013-03-12
© victo.eu