Victo logo
Victo
Tom
Tom Tom Tom Tom Tom
  
Victo: programvaruutveckling, krav, affärsanakys, testning, projektledning, kvalitetessäkring, psykologiska affärskunskaper. RÅDGINING, KURSER, INFÖRANDE och COACHING
agile
            academy
US-UK flag      Svensk flagga


Ju, denna sajt är långt från färdigt idag (2 september 2013), men vi jobbar med den hela tiden. Innan vi är klara, mer information finns fortfarande på vår gamla sajt. Du är också välkommen att skicka oss e-post.

 Jobbar

Krav Testning Projektledning
Bättre processer Riskhantering och beslutsfattning IT
                psykologi
Båt
© Victo