Victo logo
Victo
Szkolenia Certyfikaty Wiedza (E)doradztwo
(E)coaching
(E)wdrożenia

Certyfikaty

Każdy uczestnik szkoleń i warsztatów Victo otrzymuje certyfikat ukończenia kursu. Niektóre szkolenia umożliwiają także przystąpienie do egzaminów na certyfikaty zewnętrzne, realizowane przez międzynarodowe instytucje, lub firmowane przez znane uczelnie. Takie certyfikaty, choć nie przeceniamy ich wartości merytorycznej ("Open accreditation for better certification"), są zwykle prestiżowym, niekiedy cenionym czy wręcz wymaganym przez pracodawców i kontrahentów świadectwem wiedzy i umiejętności.

Przyciski poniżej prowadzą do opisów dostępnych certyfikatów dla poszczególnych obszarów tematycznych z zakresu oferty Victo.
Wymagania Testowanie Zarządzanie projektami
Ulepszanie procedur Ryzyko i decyzje Psychologia projektu IT
© Victo