<link rel="shortcut icon" href="graph/victo.ico"> <link rel="bookmark icon" href="graph/victo.ico">
Victo logo
Victo
Szkolenia
Certyfikaty Wiedza (E)doradztwo
(E)coaching
(E)wdrożenia

E-doradztwo (e-mentoring)

Usługa obejmuje szeroko rozumiane wsparcie w rozwoju zawodowym.

Wsparcie realizujemy w formie sesji mailowych, rozmów video na Skype oraz także w formie tradycyjnych spotkań. Na początku współpracy ustalany jest dokładnie cel i czas trwania wsparcia. Najczęściej jest to 7-10 sesji cotygodniowych.
                 
Usługi: doradztwo, mentoring - indywidualne oraz dla grup / zespołów / wydziałów / firm oferujemy w następujących obszarach:

Wymagania Testowanie Zarządzanie projektami
Ulepszanie procedur Ryzyko i decyzje Psychologia

Coaching to proces, który pomaga pojedynczym osobom lub organizacjom w przyspieszeniu tempa rozwoju i polepszeniu efektów działania. Dzięki coachingowi klienci ustalają precyzyjne i realne cele, optymalizują działania, jak też uświadamiają sobie swoje mocne strony-zasoby, niezbędne do realizacji celów i ciągłego rozwoju.

Mentoring to relacja Mentor (Mistrz) – Mentee (Uczeń). Oprócz wsparcia Ucznia w rozwoju zawodowym Mistrz dzieli się też własnym doświadczeniem zawodowym i życiowym. Mentoring wykorzystuje różne elementy: coaching, szkolenie, konsulting, doradztwo, dialog, dzielenie się własnym doświadczeniem.

Dodatkowa informacja: Ewa Wardzała - e-Mentor
© Victo