Victo logo TESTOWANIE: SZKOLENIA

Testowanie:
Szkolenia
Certyfikaty
Wiedza
(E)doradztwo
(E)coaching
(E)wdrożenia
Od ponad dziesięciu lat (2002, pierwsze szkolenia na certyfikat ISEB w Polsce), testowanie nie tylko stało się docenione jako ważny czynnik sukcesu projektów informatycznych: stało się wręcz modne. Wiele firm oferuje szkolenia z testowania, a popularny certyfikat ISTQB bije rekordy powodzenia (ponad 250.000 certyfikatów na świecie).

Czym jesteśmy lepsi? Wiedzą i doświadczeniem, w trzech dziedzinach: praktycznego doświadczenia projektowego, wiedzy teoretycznej (tylko u nas szkolenia prowadzą autorzy wielu publikacji z dziedziny testowania), oraz doświadczenia dydaktycznego.

Podstway Kierownik Analityk
Analityk techniczny Zarządzanie Projektowanie
Agile Mobilne Przeglądy
Automatyzacja Zaawansowane Testy agile
Kursy, wymienione powyżej, to tylko część naszej oferty. Ponadto:

Współpracujemy z naszymi Klientami w testowaniu w różnych dziedzinach, na przykład:
 • testy architektury SOA
 • testy aplikacji internetowych oraz usług internetowych (web services);
 • testy systemów wbudowanych;
 • testy systemów czasu rzeczywistego;
 • testy bezpieczeństwa (zabezpieczeń, odporności);
 • testy systemów krytycznych ze względu na bezpieczeństwo.
Z łatwością dostosowujemy szkolenia i warsztaty do potrzeb i oczekiwań różnych interesariuszy i uczestników projektów:
 • kierowników projektów;
 • programistów;
 • analityków;
 • testerów;
 • administratorów systemów;
 • użytkowników.
Oferujemy szkolenia dostosowane do specyfiki testów na różnych poziomach (etapach, fazach) projektów:
 • testowanie jednostkowe (w tym statyczne);
 • testy integracyjne i systemowe (funkcjonalne);
 • testy akceptacyjne (odbiorcze, wdrożeniowe);
 • testy polowe, operacyjne.
Pomagamy naszym Klientom w mających coraz większe znaczenie tak zwanych testach niefunkcjonalnych (właściwości), w następujących obszarach:
 • testy wydajnościowe;
 • testy użyteczności (interakcji);
 • testy łatwości utrzymania systemu.
© Victo

Testowanie